Last opp TRACKS and Markers fra CSV-fil
Velg fil for opplasting, husk å sjekke at den har riktige kolonner hvis ikke blir ikke filen lastet opp.:

Format of file: "type;lat;lon;markerType;markerTitle;iconid;iconSize;markerSize;markerColor;mapZoom;mapRotateDegrees;idealMaxTime;sectionText;tulipImgFile;infoImgFile"
Last opp backup fra CSV-fil
Denne funksjonen lager et helt nytt prosjekt, med tilhørende seksjoner og tracks.
Velg fil for opplasting, husk å sjekke at den har riktige kolonner hvis ikke blir ikke filen lastet opp.:

Format of file: "type;timestamp;lat;lon;markerType;markerTitle;iconid;iconSize;markerSize;markerColor;mapZoom;mapRotateDegrees;idealMaxTime;maxTimeYesNo; sectionText;toNextTkType;toNextTkName;tulipImgFile;infoImgFile;sperreImgFile"